076.435.9188 (zalo)

MÁY BƠM PENTAX 2HP - 1.5KW 2 NGỰA

 

BẢNG GIÁ BƠM DÂN DỤNG PENTAX 2HP (1.5KW) 1 PHA 220V VÀ 3 PHA 380V

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT ) 

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM DÂN DỤNG PENTAX CM
CM 164 1.5 220 42 - 34 1.2 - 6.6 40.5 - 29.5 9.610.000
CM 214 2 220 42 - 34 1.2 - 7.2 45.1 - 33.5 10.130.000
CMT 164 1.5 380 42 - 34 1.2 - 6.6 40.5 - 29.5 9.630.000
CMT 214 2 380 42 - 34 1.2 - 7.2 45.1 - 33.5 9.690.000
BƠM DÂN DỤNG PENTAX CAB       
CAB 150 1.5 220 49 - 34 1,2 - 5,4 56,5 - 32 11.680.000
CAB 200 2 220 49 - 34 1,2 - 6,6 59.5 - 34 11.730.000
CABT 200 2 380 49 - 34 1,2 - 6,6 59.5 - 34 11.730.000
BƠM DÂN DỤNG PENTAX MB       
MB 200 2 220 49 - 42 2,4 - 9,6 42,1 - 26 9.290.000
MBT 200 2 380 49 - 42 2,4 - 9,6 42,1 - 26 9.720.000
BƠM DÂN DỤNG PENTAX MPX       
MPXT 120/5 1.2 380 34 - 34 0.6-4.8 51-21 8.530.000
BƠM DÂN DỤNG PENTAX CAM       
CAM 150 1.5 220 49 - 42 1.2 - 7.2 45.7 - 25 9.640.000
CAM 200 2 220 49 - 42 1.2 - 7.2 52.8 - 32.4 10.000.000
CAMT 200 2 380 49 - 42 1.2 - 7.2 52.8 - 32.4 9.970.000
BƠM DÂN DỤNG PENTAX AP       
AP 200 2 220 42 - 34 1.8 - 3.6 48 - 27 11.970.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

 

XEM GIÁ BƠM DÂN DỤNG KHUYẾN MÃI CỦA CÔNG TY TẠI ĐÂY !

 

BẢNG GIÁ BƠM HỒ BƠI PENTAX 2HP (1.5KW) 1 PHA 220V VÀ 3 PHA 380V

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM HỒ BƠI PENTAX WINNER       
WINNER 150 1.5 220 60-60 27 - 10 4 - 18 15.480.000
WINNER 150T 1.5 380 60-60 27 - 10 4 - 18 15.480.000
WINNER 200 2 220 60-60 12-28 18-6 18.140.000
WINNER 200T 2 380 60-60 28 - 12 6 - 18 18.140.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

 

XEM GIÁ MÁY BƠM HỒ BƠI KHUYẾN MÃI CỦA CÔNG TY TẠI ĐÂY !

 

BẢNG GIÁ BƠM LƯU LƯỢNG PENTAX 2HP (1.5KW) 1 PHA VÀ 3 PHA

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM LƯU LƯỢNG PENTAX CH       
CH 160 1.5 220 60 - 60 6 - 27 23.9-7.8 11.790.000
CH 210 2 220 60 - 60 6 - 27 25.9-10.6 13.676.000
CHT 160 1.5 380 60 - 60 6 - 27 23.9-7.8 11.670.000
CHT 210 2 380 60 - 60 6 - 27 25.9-10.6 13.320.000
BƠM LƯU LƯỢNG PENTAX CS       
CS 200/3 2 220 90 - 90 6 - 54 14.2 - 7.8 15.100.000
CST 200/3 2 380 90 - 90 6 - 54 14.2 - 7.8 14.270.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

  

BẢNG GIÁ BƠM DÂN DỤNG ĐẨY CAO PENTAX 2HP (1.5KW) 3 PHA 380V

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM DÂN DỤNG ĐẨY CAO PENTAX CBT       
CBT 210 2 380   0.6 - 8.4 56.9 - 34 10.240.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

 

BẢNG GIÁ BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN PENTAX 2HP (1.5KW) 3 PHA

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN PENTAX        
CMT 164/00 230 + EPIC+ S.D 1.5 380 34 - 34 1.2 - 6.6 39.3 - 29.5 30.180.000
CABT 200/00 230+ EPIC+ S.D 2 380 49 - 34 0.6 - 6.6 61 - 34 30.430.000
U5S - 180/6T + EPIC + S.D 1,8 380 34 - 34 1.8 - 8.4 64.4 - 18.1 35.050.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

 

XEM GIÁ MÁY BƠM TĂNG ÁP KHUYẾN MÃI CỦA CÔNG TY TẠI ĐÂY !

 

BẢNG GIÁ BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH NHÍP PENTAX 2HP (1.5KW) 1 PHA VÀ 3 PHA

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH NHÍP PENTAX UV       
U5V-200/7 2 220 42 - 42 1.8 - 8.4 73.6 - 12.5 14.860.000
U5V-200/7T 2 380 42 - 42 1.8 - 8.4 73.6 - 12.5 15.680.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

 

XEM GIÁ MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG KHUYẾN MÃI CỦA CÔNG TY TẠI ĐÂY !

 

BẢNG GIÁ BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH PENTAX 2HP (1.5KW) 1 PHA VÀ 3 PHA

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH PENTAX ĐẦU INOX US       
U5S-120/4 1.2 220 34 - 34 1,8 - 8,4 42,2 - 10,4 14.200.000
U5S-150/5 1.5 220 34 - 34 1,8 - 8,4 53,4 - 14 16.150.000
U5S-200/7 2 220 34 - 34 1,8 - 8,4 75.5 - 21 19.850.000
U5S-180/6 1,8 220 34 - 34 1.8-8.4 64.4-18.1 17.860.000
U7S-120/3 1.2 220 42 - 34 2.4 - 10.8 33.9 - 10 11.320.000
U9S-150/3 1.5 220 49 - 42 3.6 - 14.4 32.5 - 10.7 18.610.000
U5S-120/4T 1.2 380 34 - 34 1.8 - 8.4 42.2 - 10.4 14.200.000
U5S-150/5T 1.5 380 34 - 34 1,8 - 8,4 53,4 - 14 15.940.000
U5S-180/6T 1,8 380 34 - 34 1.8-8.4 64.4-18.1 17.180.000
U5S-200/7T 2 380 34 - 34 1,8 - 8,4 75.5 - 21 19.680.000
U7S-120/3T 1.2 380 42 - 34 2.4 - 10.8 33.9 - 10 11.320.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

 

XEM GIÁ MÁY BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH KHUYẾN MÃI CỦA CÔNG TY TẠI ĐÂY !

 

BẢNG GIÁ BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI PENTAX 2HP (1.5KW) 1 PHA VÀ 3 PHA

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI PENTAX UA       
U5A - 120/4 1,2 220 34-34 1.8 - 7 41.3 - 15 8.710.000
U5A - 120/4T 1,2 380 34-34 1.8 - 7 42.3 - 15 8.710.000
U5A - 150/5 1,5 220 34-34 1.8 - 7.8 53 - 15 13.120.000
U5A - 150/5T 1,5 380 34-34 1.8 - 7.8 53 - 15 13.120.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

 

BẢNG GIÁ BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX 2HP (1.5KW) 1 PHA VÀ 3 PHA

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX DX       
DX 80/2G 1.4 220 60 3 - 12 7.4 - 3.5 10.200.000
DX 100/2G 1.8 220 60 3 - 18 9.8 - 3.5 10.680.000
DXT 80/2 1.4 380 60 3 - 12 7.4 - 3.5 10.670.000
DXT 100/2 1.8 380 60 3 - 18 9.8 - 3.5 10.910.000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX DB       
DB 100G 1,8 220 60 6 - 36 9.5 - 2.2 11.420.000
DBT 100 1,8 380 60 6 - 36 9.5 - 2.2 11.910.000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX DG       
DG 80/2G 1.4 220 60 3 - 15 8.3 - 3.7 9.590.000
DG 100/2G 1.8 220 60 3 - 18 10.4 - 5.7 10.070.000
DGT 80/2 1.4 380 60 3 - 15 8.3 - 3.7 9.780.000
DGT 100/2 1.8 380 60 3 - 18 10.4 - 5.7 10.250.000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX DH       
DH 80G 1.3 220 49 3 - 15 14,9 - 4,3 10.310.000
DH 80 (không phao) 1.3 220 49 3 - 15 14,9 - 4,3 7.300.000
DHT 80 1.3 380 49 3 - 15 14,9 - 4,3 10.450.000
DH 100 G 1.8 220 49 3 - 18 18,4 - 4,4 10.710.000
DHT 100 1.8 380 49 3 - 18 18,4 - 4,4 10.760.000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP PENTAX DMT       
DMT 160 1.5 380 76 6 - 54 15,3 - 3,8 26.220.000
DMT 210 2 380 76 6 - 54 18.4 - 5.2 26.900.000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP PENTAX DCT       
DCT 160 1.5 380 60 6 - 36 17,9 - 3 25.240.000
DCT 210 2 380 60 6 - 39 22,2 - 4,5 25.910.000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP PENTAX DTR - CẮT RÁC       
DTR 101G 1.2KW 220 49 3 - 13,2 17,1 - 4,9 18.950.000
DTRT 101 1.2KW 380 49 3 - 13,2 17,1 - 4,9 18.390.000
DTRT 150 1.5 380 60 3 - 18 18,5 - 9,9 27.350.000
DTRT 200 2 380 60 3 - 18 21,3 - 13,4 27.730.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

 

XEM GIÁ MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI KHUYẾN MÃI CỦA CÔNG TY TẠI ĐÂY !

 

Trả lời

Gửi Câu Hỏi Và Nhận Câu Trả Lời Tại Đây Trong Vòng 5 Phút

Hỗ Trợ Trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703.400.260

Diệu Phương

0903140124

Tin Tức mới
BƠM EBARA 5.5KW – 7.5HP 3 PHA 380V bơm ebara 5.5kw 7.5hp

BẢNG GIÁ BƠM EBARA 5.5KW – 7.5HP 3 PHA 380V CHIẾT KHÂU CAO NHẤT TẠI ...