0908.766.016 (zalo)

MÁY BƠM PENTAX 2HP - 1.5KW 2 NGỰA

 

BẢNG GIÁ BƠM DÂN DỤNG PENTAX 2HP (1.5KW) 1 PHA 220V VÀ 3 PHA 380V

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT ) 

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM DÂN DỤNG PENTAX CM
CM 164 1.5 220 42 - 34 1.2 - 6.6 40.5 - 29.5 9.610.000
CM 214 2 220 42 - 34 1.2 - 7.2 45.1 - 33.5 10.130.000
CMT 164 1.5 380 42 - 34 1.2 - 6.6 40.5 - 29.5 9.630.000
CMT 214 2 380 42 - 34 1.2 - 7.2 45.1 - 33.5 9.690.000
BƠM DÂN DỤNG PENTAX CAB       
CAB 150 1.5 220 49 - 34 1,2 - 5,4 56,5 - 32 11.680.000
CAB 200 2 220 49 - 34 1,2 - 6,6 59.5 - 34 11.730.000
CABT 200 2 380 49 - 34 1,2 - 6,6 59.5 - 34 11.730.000
BƠM DÂN DỤNG PENTAX MB       
MB 200 2 220 49 - 42 2,4 - 9,6 42,1 - 26 9.290.000
MBT 200 2 380 49 - 42 2,4 - 9,6 42,1 - 26 9.720.000
BƠM DÂN DỤNG PENTAX MPX       
MPXT 120/5 1.2 380 34 - 34 0.6-4.8 51-21 8.530.000
BƠM DÂN DỤNG PENTAX CAM       
CAM 150 1.5 220 49 - 42 1.2 - 7.2 45.7 - 25 9.640.000
CAM 200 2 220 49 - 42 1.2 - 7.2 52.8 - 32.4 10.000.000
CAMT 200 2 380 49 - 42 1.2 - 7.2 52.8 - 32.4 9.970.000
BƠM DÂN DỤNG PENTAX AP       
AP 200 2 220 42 - 34 1.8 - 3.6 48 - 27 11.970.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

 

XEM GIÁ BƠM DÂN DỤNG KHUYẾN MÃI CỦA CÔNG TY TẠI ĐÂY !

 

BẢNG GIÁ BƠM HỒ BƠI PENTAX 2HP (1.5KW) 1 PHA 220V VÀ 3 PHA 380V

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM HỒ BƠI PENTAX WINNER       
WINNER 150 1.5 220 60-60 27 - 10 4 - 18 15.480.000
WINNER 150T 1.5 380 60-60 27 - 10 4 - 18 15.480.000
WINNER 200 2 220 60-60 12-28 18-6 18.140.000
WINNER 200T 2 380 60-60 28 - 12 6 - 18 18.140.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

 

XEM GIÁ MÁY BƠM HỒ BƠI KHUYẾN MÃI CỦA CÔNG TY TẠI ĐÂY !

 

BẢNG GIÁ BƠM LƯU LƯỢNG PENTAX 2HP (1.5KW) 1 PHA VÀ 3 PHA

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM LƯU LƯỢNG PENTAX CH       
CH 160 1.5 220 60 - 60 6 - 27 23.9-7.8 11.790.000
CH 210 2 220 60 - 60 6 - 27 25.9-10.6 13.676.000
CHT 160 1.5 380 60 - 60 6 - 27 23.9-7.8 11.670.000
CHT 210 2 380 60 - 60 6 - 27 25.9-10.6 13.320.000
BƠM LƯU LƯỢNG PENTAX CS       
CS 200/3 2 220 90 - 90 6 - 54 14.2 - 7.8 15.100.000
CST 200/3 2 380 90 - 90 6 - 54 14.2 - 7.8 14.270.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

  

BẢNG GIÁ BƠM DÂN DỤNG ĐẨY CAO PENTAX 2HP (1.5KW) 3 PHA 380V

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM DÂN DỤNG ĐẨY CAO PENTAX CBT       
CBT 210 2 380   0.6 - 8.4 56.9 - 34 10.240.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

 

BẢNG GIÁ BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN PENTAX 2HP (1.5KW) 3 PHA

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN PENTAX        
CMT 164/00 230 + EPIC+ S.D 1.5 380 34 - 34 1.2 - 6.6 39.3 - 29.5 30.180.000
CABT 200/00 230+ EPIC+ S.D 2 380 49 - 34 0.6 - 6.6 61 - 34 30.430.000
U5S - 180/6T + EPIC + S.D 1,8 380 34 - 34 1.8 - 8.4 64.4 - 18.1 35.050.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

 

XEM GIÁ MÁY BƠM TĂNG ÁP KHUYẾN MÃI CỦA CÔNG TY TẠI ĐÂY !

 

BẢNG GIÁ BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH NHÍP PENTAX 2HP (1.5KW) 1 PHA VÀ 3 PHA

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH NHÍP PENTAX UV       
U5V-200/7 2 220 42 - 42 1.8 - 8.4 73.6 - 12.5 14.860.000
U5V-200/7T 2 380 42 - 42 1.8 - 8.4 73.6 - 12.5 15.680.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

 

XEM GIÁ MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG KHUYẾN MÃI CỦA CÔNG TY TẠI ĐÂY !

 

BẢNG GIÁ BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH PENTAX 2HP (1.5KW) 1 PHA VÀ 3 PHA

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH PENTAX ĐẦU INOX US       
U5S-120/4 1.2 220 34 - 34 1,8 - 8,4 42,2 - 10,4 14.200.000
U5S-150/5 1.5 220 34 - 34 1,8 - 8,4 53,4 - 14 16.150.000
U5S-200/7 2 220 34 - 34 1,8 - 8,4 75.5 - 21 19.850.000
U5S-180/6 1,8 220 34 - 34 1.8-8.4 64.4-18.1 17.860.000
U7S-120/3 1.2 220 42 - 34 2.4 - 10.8 33.9 - 10 11.320.000
U9S-150/3 1.5 220 49 - 42 3.6 - 14.4 32.5 - 10.7 18.610.000
U5S-120/4T 1.2 380 34 - 34 1.8 - 8.4 42.2 - 10.4 14.200.000
U5S-150/5T 1.5 380 34 - 34 1,8 - 8,4 53,4 - 14 15.940.000
U5S-180/6T 1,8 380 34 - 34 1.8-8.4 64.4-18.1 17.180.000
U5S-200/7T 2 380 34 - 34 1,8 - 8,4 75.5 - 21 19.680.000
U7S-120/3T 1.2 380 42 - 34 2.4 - 10.8 33.9 - 10 11.320.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

 

XEM GIÁ MÁY BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH KHUYẾN MÃI CỦA CÔNG TY TẠI ĐÂY !

 

BẢNG GIÁ BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI PENTAX 2HP (1.5KW) 1 PHA VÀ 3 PHA

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI PENTAX UA       
U5A - 120/4 1,2 220 34-34 1.8 - 7 41.3 - 15 8.710.000
U5A - 120/4T 1,2 380 34-34 1.8 - 7 42.3 - 15 8.710.000
U5A - 150/5 1,5 220 34-34 1.8 - 7.8 53 - 15 13.120.000
U5A - 150/5T 1,5 380 34-34 1.8 - 7.8 53 - 15 13.120.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

 

BẢNG GIÁ BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX 2HP (1.5KW) 1 PHA VÀ 3 PHA

(Áp dụng từ 01-04-2022 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )

 

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX DX       
DX 80/2G 1.4 220 60 3 - 12 7.4 - 3.5 10.200.000
DX 100/2G 1.8 220 60 3 - 18 9.8 - 3.5 10.680.000
DXT 80/2 1.4 380 60 3 - 12 7.4 - 3.5 10.670.000
DXT 100/2 1.8 380 60 3 - 18 9.8 - 3.5 10.910.000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX DB       
DB 100G 1,8 220 60 6 - 36 9.5 - 2.2 11.420.000
DBT 100 1,8 380 60 6 - 36 9.5 - 2.2 11.910.000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX DG       
DG 80/2G 1.4 220 60 3 - 15 8.3 - 3.7 9.590.000
DG 100/2G 1.8 220 60 3 - 18 10.4 - 5.7 10.070.000
DGT 80/2 1.4 380 60 3 - 15 8.3 - 3.7 9.780.000
DGT 100/2 1.8 380 60 3 - 18 10.4 - 5.7 10.250.000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX DH       
DH 80G 1.3 220 49 3 - 15 14,9 - 4,3 10.310.000
DH 80 (không phao) 1.3 220 49 3 - 15 14,9 - 4,3 7.300.000
DHT 80 1.3 380 49 3 - 15 14,9 - 4,3 10.450.000
DH 100 G 1.8 220 49 3 - 18 18,4 - 4,4 10.710.000
DHT 100 1.8 380 49 3 - 18 18,4 - 4,4 10.760.000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP PENTAX DMT       
DMT 160 1.5 380 76 6 - 54 15,3 - 3,8 26.220.000
DMT 210 2 380 76 6 - 54 18.4 - 5.2 26.900.000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP PENTAX DCT       
DCT 160 1.5 380 60 6 - 36 17,9 - 3 25.240.000
DCT 210 2 380 60 6 - 39 22,2 - 4,5 25.910.000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP PENTAX DTR - CẮT RÁC       
DTR 101G 1.2KW 220 49 3 - 13,2 17,1 - 4,9 18.950.000
DTRT 101 1.2KW 380 49 3 - 13,2 17,1 - 4,9 18.390.000
DTRT 150 1.5 380 60 3 - 18 18,5 - 9,9 27.350.000
DTRT 200 2 380 60 3 - 18 21,3 - 13,4 27.730.000

 

GHI CHÚ                                                                              

-          Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.                                                            

-          Hàng bảo hành 12 tháng.                                                             

-          Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)

 

XEM GIÁ MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI KHUYẾN MÃI CỦA CÔNG TY TẠI ĐÂY !

 

Trả lời

Gửi Câu Hỏi Và Nhận Câu Trả Lời Tại Đây Trong Vòng 5 Phút

Hỗ Trợ Trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703.400.260

Diệu Phương

0903140124

Tin Tức mới
MOTOR ĐỘNG CƠ ĐIỆN TOSHIBA IE3 dong co dien toshiba ie3

Động cơ điện Toshiba tiêu chuẩn IE3 đã được chứng minh là một giải ...